top of page
Betongvegg

Vanlige temaer i terapirommet

Stress er et fenomen de aller fleste har opplevd på ett eller annet tidspunkt. I form av økt puls, uro i magen, press i hodet, og kort pust brer følelsen seg ut i hele kroppen. I noen situasjoner er stress helt nødvendig, så lenge vi klarer å regulere den.

Medavhengighet er en dysfunksjonell relasjonsdynamikk som kan oppstå i romantiske relasjoner, mellom foreldre og barn, venner og andre familiemedlemmer. Denne dynamikken gjenkjennes gjerne ved at den ene parten inntar en "giver"-rolle, mens den andre blir en som tar imot og i verste fall utnytter.

Sinne er en av våre grunnleggende følelser. Denne følelsene hjelper oss til å tilpasse oss våre omgivelser og overleve, men dessverre kan vi i løpet av livet møte på utfordringer som endrer vår evne til utrykke sinne følelsene på en god måte.

Kreative tilpasningsmønster er ubevisste strategier vi benytter oss av for å beskytter seg mot negative tanker eller følelser. Forsvarsmekanismer er ikke nødvendigvis dårlige, da de kan hjelper oss til å navigere oss igjennom smertefulle opplevelser. De blir imidlertid problematiske når de brukes for ofte eller for lenge.

Mange overtenkere sliter med fikseringer som involverer høye nivåer av selvkritikk og repeterende tanker som det er vanskelig ignorere. Disse tankene omtaler gjerne ideer om hva andre tenker og mener om en, om egen verdi, og egne prestasjoner.

Folk som opplever fravær av anerkjennelse fra andre mennesker – familie, venner, ledere, lærere – kan få lav selvfølelse og et dårlig selvbilde. Selvfølelse handler om hvordan vi opplever vår verdi som menneske, og hvordan det faktisk oppleves å være den vi er.

Let's Talk har også erfaring med

Utbrenthet - Livsstilsendring - Selvutvikling - Kommunikasjon -Relasjoner - Karrierevalg - Samlivsbrudd - Traumer - Seksualitet - Identitet

bottom of page