top of page

Sinne

Sinne er en av våre grunnleggende følelser, og er en like stor og naturlig del av vårt følelsesregister som for eksempel glede, sorg, frykt, og skam. Disse følelsene hjelper oss til å tilpasse oss våre omgivelser og overleve, men dessverre kan vi i løpet av livet møte på utfordringer som endrer vår evne til utrykke disse følelsene på en god måte.

Sinne

Sinne er knyttet til vår "fight, flight, freeze"-respons som er nært tilknyttet det sympatiske nervesystemet. Denne responsen gjør oss klare til å kjempe og stå opp for oss selv når vi for eksempel opplever å bli behandlet på urettferdig vis. Det er i denne prosessen mange møter på utfordringer, da de ikke riktig vet hvordan å gi utrykk for det som skjer på innsiden, og det kjennes ut som det "koker" over før man så "eksploderer".

bottom of page