top of page
Vekst - Gestaltterapi

Gestaltterapi

Når vi snakker om å skape meninger og finne sammenheng i og rundt oss selv, handler det i stor grad om hvordan vi forstår oss selv og våre omgivelser. Hvordan vi påvirker situasjoner vi befinner oss i, og hvordan vi selv blir påvirket, er derfor svært viktige elementer i gestaltterapien. Ved å fokusere både på våre tanker, følelser, kroppslige fornemmelser og reaksjoner, samt hvilke impulser og behov som dukker opp, går gestaltterapien i dybden av hvem vi er og hvem vi blir sammen. 

Gestaltterapi er ingen lettvint eller hurtig «kur». Det kan være smertefullt og vondt å gjenoppleve tidligere episoder i livet, erkjenne seg selv der en er i livet, se egne begrensninger og ta valg. Det kan også være berikende, meningsfullt og inspirerende. Gestaltterapi er en terapeutisk retning som har spredning over hele verden, og er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i dag. Gestaltterapi har også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning og alle former for opplæring.

Hvem passer gestaltterapi for?

Gestaltterapi egner seg både for individual-, par- og gruppeterapi, egenutvikling, i undervisning, ledelse, organisasjonsarbeid og i konsulentarbeid. Gestaltterapi er med andre ord egnet for ethvert individ som er åpen for endring og vekst.

bottom of page