top of page

Stress

Stress er et fenomen de aller fleste har opplevd på ett eller annet tidspunkt. I form av økt puls, uro i magen, press i hodet, og kort pust brer følelsen seg ut i hele kroppen. I noen situasjoner er stress helt nødvendig, da den igangsettes av vår "Flight-Fight-Freeze"-respons og gjør oss klare til å handle og for eksempel rømme fra en truende situasjon. 

Stress

Dessverre er det slik at stress har blitt langt mer vanlig i dagligdagse situasjon, som når vi står i kø og skal rekke et møte, eller vi havner i en konflikt. Da blir det viktig å utforske hvor denne stress-responsen stammer fra, og finne måter å møte disse situasjonene uten at kroppen skal aktivere en så kraftig respons.

 

Mulige årsaker til at stress-responsen aktiveres kan være:

 

  • Frykt for å bli forlatt og mislikt

  • Høye forventinger til en selv og andre

  • Lav selvfølelse og selvbilde

  • Mangel på struktur og rutiner i hverdagen

bottom of page