top of page

Kreativ tilpasning

Kreative tilpasningsmønster, også kjent som forsvarmekanismer, er ubevisste strategier vi benytter oss av for å beskytter seg mot negative tanker eller følelser. Forsvarsmekanismer er ikke nødvendigvis dårlige, da de kan hjelper oss til å navigere oss igjennom smertefulle opplevelser. De blir imidlertid problematiske når de brukes for ofte eller for lenge.

Kreativ tilpasning

Vi tilpasser oss i alle situasjoner og relasjon vi befinner oss i, og gjerne gjør vi dette helt uten å være klar over det. Mønsteret for denne tilpasningen er blitt skapt igjennom tidligere erfaringer, og kan i mange tilfeller lede til at vi strekker oss og undertrykker egne reaksjoner og behov. Kreativ tilpasningen kan blant annet ta form som:

  • Projeksjon - du tillegger kvaliteter og følelser på noen andre

  • Defleksjon - du avleder stadig bort fra det egentlige problemet

  • Introjeksjon - du tilpasser deg etter hvordan du tenker at du "bør" være

  • Fornektelse - du nekter å se situasjonen for hva den er

  • Konfluens - du "flyter" med og mister egne impulser, ønsker og behov

bottom of page