top of page

Medavhengighet

Medavhengighet er en dysfunksjonell relasjonsdynamikk som kan oppstå i romantiske relasjoner, mellom foreldre og barn, venner og andre familiemedlemmer. Denne dynamikken gjenkjennes gjerne ved at den ene parten inntar en "giver"-rolle, mens den andre blir en som tar imot og i verste fall utnytter.

Medavhengighet

Sunne forhold er gjensidig fordelaktige, og gir kjærlighet og støtte til begge parter. Medavhengige relasjoner er på den annen side ensidige, hvor en person stadig blir satt i rollen som omsorgsperson. Ved å være omsorgsfull, funksjonell og hjelpsom, er vedkommende med på å støtte, opprettholde eller "aktivere" den uansvarlige eller destruktive oppførselen.

Måter å hjelpe deg selv når du er medavhengig:

  • Skap avstand til personen(e) det gjelder 

  • Bli klar over egne grenser og behov

  • Øk fokus på egne verdier og selvfølelse

bottom of page