top of page

Selvfølelse

Folk som opplever fravær av anerkjennelse fra andre mennesker – familie, venner, ledere, lærere – kan få lav selvfølelse og et dårlig selvbilde. Selvfølelse handler om hvordan vi opplever vår verdi som menneske, og hvordan det faktisk oppleves å være den vi er.

Selvfølelse

Det er mange ting i livet ditt som påvirker din selvfølelse, da det er sammensatt av en god blanding av inntrykk, opplevelser, valg, verdier, drømmer, reaksjoner, og mål. Selvfølelsen din sier noe om hvordan du ser deg selv, din verdi og dine evner. Dårlig eller lav selvfølelse kan komme til utrykk igjennom:

  • Negative tanker om en selv og egne evner

  • Sterk frykt for å bli mislikt

  • At en setter egne behov til side for å bli anerkjent av andre

  • En sterk overbevisning om at en til stadighet vil mislykkes

bottom of page